All Stories

உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பணிபுரியும் தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம்

உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பணிபுரியும் தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஊழியர்களுக்கு விரைவில் நிரந்தர நியமனம் வழங்கவுள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பணிபுரியும் தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம்

கிழக்கில் 700 ஆசிரியர்களை நியமிக்க ஆளுநருக்கு கல்வி அமைச்சர் அனுமதி

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமானுக்கும், கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்தவுக்கும் இடையில் இன்று (24) கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கிழக்கில் 700 ஆசிரியர்களை நியமிக்க ஆளுநருக்கு கல்வி அமைச்சர் அனுமதி

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image