Image

All Stories

முதன்மைப் பணவீக்கம் ஜூன் மாதம் 58.9 % ஆக பதிவு

தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம் ஆண்டிற்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 2022 ஜூன் மாதம் 58.9 சதவீதத்தைப் பதிவுசெய்ததாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

முதன்மைப் பணவீக்கம் ஜூன் மாதம் 58.9 % ஆக பதிவு

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image