இலங்கையர்களுக்கு அமெரிக்காவில் வேலைவாய்ப்பு!

அமெரிக்காவில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகம், இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிறுவனம் இணைந்து, 550 இலங்கையர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளைப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக அமெரிக்காவில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.

இலங்கையர்களுக்கு அமெரிக்காவில் வேலைவாய்ப்பு!