ஜோர்தானில் கொவிட் மூன்றாம் அலை

ஜோர்தானில் கொவிட் 19 மூன்றாம் அலை ஆரம்பித்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வௌியிட்டுள்ளன.

ஜோர்தானில் கொவிட் மூன்றாம் அலை