​மலேசியாவில் வேலைவாய்ப்பினை இலக்காக கொண்ட பயிற்சி நிலையம்

வேலைவாய்ப்பினை இலக்காக கொண்ட பயிற்சி நிலையமொன்றை மலேசியாவில் அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை தொழில் அமைச்சு மற்றும் மலேசிய வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு என்பன கைச்சாத்திட்டுள்ளன.

​மலேசியாவில் வேலைவாய்ப்பினை இலக்காக கொண்ட பயிற்சி நிலையம்