அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம் கோரல்

அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம் கோரல்

அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு மாவட்ட மட்டத்தில் நடத்தப்படும் பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

பொது நிர்வாக அமைச்சு இந்த அறிவிப்பை வௌியிட்டுள்ளது.

அறிவித்தல் இந்த இணைப்பில்

மேலும் செய்திகள் தொழில் சட்ட விவகாரம்: பொலிஸ்மா அதிபரிடம் முறைப்பாடு

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை

புதிய வரி அறவீட்டு முறைமை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image