சிங்கப்பூரில் பணியாற்ற 4000 இலங்கை தாதியர்களுக்கு வாய்ப்பு!

சிங்கப்பூரில் பணியாற்ற 4000 இலங்கை தாதியர்களுக்கு வாய்ப்பு!

தாதியர் துறைக்கு இலங்கையர்கள் இணைத்துக்கொள்வது தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு சிங்கப்பூரில் இருந்து நிபுணர்கள் குழுவொன்று இலங்கை வந்துள்ளது. இதனூடாக சுமார் 4000 தாதியர்கள் சேவையில் இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளனர் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இலங்கை தாதியர்கள் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறையில் பணியாற்றுவதற்கு 20 வருடங்களுக்குப் பிறகு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்று சிங்கப்பூருக்கான இலங்கை தூதரகத்தின் தொழில் மற்றும் நலன்புரிக்கான தலைவர் நிபுண திப்புட்டுமுனவ சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இந்த ஆய்வுப் பயணம் சிங்கப்பூர் சுகாதார அமைச்சினால் முன்னோடித் திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டு, சிங்கப்பூர் சுகாதார அதிகாரிகள் குழுவானது, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பொது மருத்துவமனை, இலங்கை தாதியர் கல்லூரி, கொழும்பில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் இலங்கையில் உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள சுகாதாரத் துறை தொடர்பான பாடங்களில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் சுகாதாரத் துறையானது சுகாதார அமைச்சின் கீழ் நிறுவப்பட்ட அரச நிறுவனங்களால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் தற்போது அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் பணிபுரியும் தாதியர்களில் இருந்து இலங்கை தாதியர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image