கொவிட் 19 தொற்று காலப்பகுதியில் ஓமான் செல்கிறீர்களா?

ஓமான் செல்கிறீர்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும்.

 

நன்றி -  ஓமான் செய்திகள்

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image