Image

அரச ஊழியர்களுக்கு சம்பளமற்ற விடுமுறை- சுற்றுநிருபம்

அரச ஊழியர்களுக்கு சம்பளமற்ற விடுமுறை- சுற்றுநிருபம்

அரச ஊழியர்களுக்கு சேவை மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பற்ற வகையில் சம்பளமற்ற விடுமுறை வழங்கல் தொடர்பான சுற்றுநிருபம் இன்று (22) இன்று வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

மேலதிக விபரங்களை அறிய

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image