110 நாட்களை கடந்துள்ள அதிபர் ஆசிரியர் போராட்டம்!

கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக தீர்க்கப்படாத அதிபர் ஆசிரியர் சம்பள முரண்பாட்டை தீர்க்க வேறு வழியின்றி போராட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ள அதிபர் ஆசிரியர்கள்

முற்போக்கு ஜனநாயக ஆசிரியர் சங்கத்தின் செயலாளர் வேலாயுதம் தினகரன்

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image