பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய C190 சமவாயம் மிக அவசியம்

பெண்களின் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தேசிய மட்டத்திலோ மலையக மட்டத்திலோ சர்வதேசரீதியாக இணைத்துப் பார்க்க வேண்டிய தேவையுள்ளது என்கிறார் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மலைய அரசியல் அரங்கத்தின் பிரதம ஒருங்கிணைப்பாளருமான மயில்வாகனம் திலகராஜ்

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image