கட்டார் பற்றி அறிவோம்!

வௌிநாடுகளில் சென்று உழைப்பதில் இலங்கையர்கள் அதிகம் நாட்டம் கொண்டுள்ளனர். 

பெரும்பாலும் தொழில்நாடி செல்பவர்கள் தெரிவு செய்வது மத்திய கிழக்கு நாடுகளைத்தான். அந்தவகையில் கட்டாரில் அதிக எண்ணிக்கையான இலங்கையர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.

கட்டார் குறித்து அனைவரும் அறிவோம்!

மூலம்- யுடியுப்

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image