ஆசிரியர்களுக்கான இடமாற்றம் தொடர்பான அறிவித்தல்

ஆசிரியர்களுக்கான இடமாற்றம் தொடர்பான அறிவித்தல்
ஆசிரியர்களுக்கான இடமாற்றம் தொடர்பான அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 

2022 ஆம் ஆண்டு நிலவரத்தின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் இடமாற்ற சபையினால் வழங்கப்பட்ட இடமாற்றங்கள் அமுலிலுள்ளதால், எதிர்வரும் 24ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் பணி நீடிக்கப்பட மாட்டாதென  கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

 

மேலும், ஆசிரியர் நியமனம் தொடர்பான உரிய அறிவுறுத்தல்கள் எதிர்வரும் (24) வரை மாகாண மற்றும் பிராந்திய பணிப்பாளர்களுக்கு முறையான கடிதம் மூலம் அறிவிக்கப்படுமெனவும் அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image