ஒன்றிணைந்த சுகாதார ஊழியர் சங்கம் போராட்டம்

ஒன்றிணைந்த சுகாதார ஊழியர் சங்கம் போராட்டம்

சுகாதாரத்துறைசார் 11 கோரிக்கைகளை முன்வைத்து ஒன்றிணைந்த சுகாதார ஊழியர் சங்கம் கொழும்பில் போராட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.

சுகாதாரத்துறை பணியார்களின் போராட்டம் காரணமாக, கொழும்பு நகர மண்டப பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.Author’s Posts