தொழிற்சங்க சந்தா தடுப்பதன் நோக்கம் தொழிற்சங்கங்களை ஒழிப்பதே!

தொழிற்சங்க சந்தாவை நிறுத்தி வைத்துள்ளதனூடாக கம்பனிகள் தொழிலாளர்களுடன் நேரடியாக தொடர்பை ஏற்படுத்துவதுடன் தொழிற்சங்கங்களையும் இல்லாதொழிக்க முயல்கின்றன.

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image
© 2024 Wedabima.lk. All Rights Reserved
Design by Vishmitha.com