மாச_கடைசியில்...

மாச_கடைசியில்...

· காகம் கரையுதுங்க
புள்ள வைத்துல
புழு
கத்துதுங்க..
கஞ்சி வைக்க காசு இல்ல
கடன் கொடுக்க மனசு இல்ல
ரொட்டி தகரம் காஞ்சி
போச்சி
கட்ட குச்சி முடிங்சிருச்சி
கங்காணி கத்துரானே...
கால் கிலோ கொறஞ்சதுக்கு...
மூக்காய் கிட்ட
முன்னூறு
ஆராய் கிட்ட
அறுநூறு...
அடுத்த வீட்டுல கல்யாணம்
எதுத்த வீட்டுல கும்மாலம்....
சம்பளம் போட்டதுமே - காசு
போன இடம் தெரியலையே...
மறுநாளும் பட்டினியா?
மாறடைப்பு வந்துருமா?
ஒரு பக்கம்
விடியும் முன்னே...
கை புள்ளய தூக்கிகிட்டு
காலு ரெண்டு ஓடுதுங்க
கருணபாத்து அங்கொருத்தர்
கடன் குடுக்க போராரு...!!!
மீண்டும்
அந்த காகம்
கரையுதுங்க...
புள்ள வைத்துல புழு
கத்துதுங்க.......!!!!!!!!!

(நான் கொண்ட அவலம்)
ரா.கவிஷான்
கேம்பிரி - லிந்துல

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image