Image

வீட்டுப் பணிக்கு செல்வதற்கான ஆகக்குறைந்த வயதில் மாற்றம்!

வீட்டுப் பணிக்கு செல்வதற்கான ஆகக்குறைந்த வயதில் மாற்றம்!

வீட்டுப்பணி தொடர்பான வேலைவாய்ப்புகளுக்கு வௌிநாடு செல்லவுள்ள இலங்கைப் பெண்களுக்கான வயதெல்லையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

அதற்கமைய, வீட்டுப் பணிக்காக பெண்கள் வௌிநாடு செல்லும் வயது 21 ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

தற்போது ஆகக்குறைந்த வயதாக சவுதி அரேபியாவில் 25 வயதாக ஆக காணப்படுவதுடன் ஏனைய மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் 23 வயதாக காணப்படுகிறது.

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image