வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பில் முறையாக அறிந்துகொள்ள கிளிநொச்சியில் SMART திட்டம்

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பில் முறையாக அறிந்துகொள்ள கிளிநொச்சியில் SMART திட்டம்
கிளிநொச்சியில் SMART திறமைசாலிகளை உருவாக்கும் வேலைத்திட்டம் இடம்பெறவுள்ளது.
 

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புத் தொடர்பில் முறையாக அறிந்துகொள்ள ஜூலை 12ஆம்இ 13ஆம் திகதிகளில் கிளிநொச்சி நகரசபை விளையாட்டரங்கில் இந்த வேலைத்திட்டம் இடம்பெற உள்ளது.

 

May be an image of 1 person and text that says "GLOCAL கிளி்நொச்கி்பில் FAIR2O24 SMART திறமைசாலிகளை உருவாக்குவோம் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புத் தொடர்பில் முறையாக அறிந்துகொள்ள வாருங்கள் ஜூலை 12 13 கிளிநொச்சி நகரசபை விளையாட்டரங்கில் ශරීලංකා ලංකා විදේශ සේවා නිසුන්ති කාර්යාංෙය riLanka Bureau Foreign Empl mployment Ministry of and Foreign Employment මගෙන් පටන් ශലු SMart வெல்வோம் អ្ក ஆரப்பல் ஸ்ரீலங்கா SMART"

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image