3 சேவைகள் அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிரகடனம்

3 சேவைகள் அத்தியாவசிய சேவைகளாக பிரகடனம்

மின்சாரம், பெற்றோலியம் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் ஆகியவற்றை அத்தியாவசிய சேவைகளாக அறிவித்து அதிவிசேட வர்த்தமானி  வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தமானி அறிவித்தல் கீழே உள்ள இணைப்பில்

அத்தியாவசிய சேவை வர்த்தமானி

Author’s Posts

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக இணையதளம்

Image